Villkor

 • Vi skottar bara när det behövs. Vi bevakar ständigt väderutvecklingen på SMHI och vid ihållande snöfall väntar vi tills det ska sluta snöa. Skottninen bedöms efter väderlek och genom rundkörning i området.
 • Vid extrema väderförhållanden och snömängder kan snöröjningen ta något längre tid.
 • När du prenumererar på skottning kontaktar vi dig efter var sjätte skottning för att hålla dig uppdaterad på kostnaden.
 • Kunden ansvarar för dolda föremål under snön.
 • Garageuppfarter och liknande ytor ska om möjligt kunna köras med snöslunga.
 • Om du inte har rätt till RUT- avdrag fakturaras du hela kostnaden för det beställda arbetet. Det ligger på kundens ansvar att ta reda på hur mycket avdrag som finns.
 • Snön ska kunna läggas upp på tomten. Vid platsbrist erbjuder vi oss att transportera bort snön mot ersättning.
 • Priser för snöskottning gäller endast inom Uppsala stadsgräns. Kontakta oss för priset utanför staden.
 • Sandning ingår på gångstråk, vid större områden efter överenskommels.
 • Om du inte vill ha sandat skall det skrivas i övrigt.
 • Betalningsvillkor vid fakturering är 15 dagar. Alla priser inkl moms.

Till beställningen.